POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES Zapewne podobnie jak Ty cenimy sobie prywatność. Traktujemy Twoje dane oraz ich ochronę odpowiedzialnie i poważnie dlatego przygotowaliśmy niniejszy dokument. Są w nim zawarte zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Dane osobowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Puzlik Andrii Matolych

NIP 5170424500

REGON 521679020

Rzeszow

35-512

ul.Kolbego 6/70

+48882632298

Przysługujące prawa
RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
– prawo do usunięcia danych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Odbiorcy danych.
Administrator informuje, że odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być: hostingodawca na serwerze którego przechowywane są Twoje dane osobowe, dostawa systemu sklepu internetowego w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania Twoich danych, gdy składasz zamówienie w sklepie, biuro rachunkowe – biuro przetwarza Twoje dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych, kancelaria prawna, podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej, firmy kurierskie. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich. Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w Ukrainie. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Cele przetwarzania
1. Administrator przetwarza dane osobowe i wykorzystuje je w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub rozwiązania sprawy przedstawionej Administrator przez formularz kontaktowy, e-mailem lub drogą listowną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadnionym interesem administratora jest udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.

2. Na podstawie wyrażonej przez, w osobnym oświadczeniu, dodatkowej i opcjonalnej zgody Administrator ma prawo do wysyłania na podany przez niego adres e-mail newslettera, w tym informacji o towarach, nowościach, wydarzeniach lub akcjach promocyjnych organizowanych przez Administrator, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, ale także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem.

3. Administrator przetwarzania dane osobowe w następujących celach:
– w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

– wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administrator, np. wystawienia faktur Vat czy dokonania rozliczeń podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

– wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administrator, tj. prowadzenia korespondencji czy podejmowania kontaktu w ramach współpracy z kontrahentami i klientami,

– związanych ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych w każdym z wyżej wymienionym przypadku jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji, gdy Administrator działa na podstawie przepisów prawa, które nakazują pobranie od danych osobowych np. w przypadku wystawiania faktur Vat. Niepodanie danych uniemożliwia otrzymanie przez Użytkownika odpowiedzi na pytanie, otrzymywanie newslettera, prowadzenie współpracy z Administrator, w tym zawarcie umowy, otrzymywanie informacji marketingowych.

Polityka cookies i technologie śledzące

Strona internetowa, z której korzystasz, zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram. Poprzez wtyczkę możesz bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz stronę ze swojego adresu IP. Informuję Cię, że jeżeli odwiedzasz stronę, będąc jednocześnie zalogowany na swoje profile społecznościowe, wówczas informacja o Twojej wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Twoim adresie IP. Pragniemy podkreślić, że nie dysponujemy informacjami od platform społecznościowych o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności w serwisach społecznościowych proponuję kontakt bezpośrednio z serwisami i zapoznanie się z ich politykami prywatności, które zostały podlinkowane w tym dokumencie. Informuję, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się w serwisie lub przerwanie sesji po zalogowaniu.